Hatosztályos gimnázium

A tanítók csak az ajtót nyitják ki, belépned neked kell."

Iskolánkban 1993 óta működik a hatosztályos gimnáziumi tagozat. A képzés sikerességét tanulóink sikeres továbbtanulása, országos szinten is kimagasló versenyeredményei, a nyelvvizsgát szerzett tanulók aránya és a tagozat iránt növekvő érdeklődés igazolják.

A tagozat célja

 • A mai kor kihívásainak megfelelő általános műveltség elsajátítása
 • Jól hasznosítható nyelvtudás és korszerű informatikus ismeretek megszerzése
 • Felkészítés egyetemeken, főiskolákon való továbbtanulásra, értelmiségi pályára
 • Tehetséggondozás

A tagozat előnyei

 • Jó képességű tanulók alkotta, viszonylag homogén osztályok
 • A tanulócsoportok igényeinek, terhelhetőségének mértékében a 6 évfolyamra történő elosztás lehetőséget nyújt a tananyag elmélyítésére
 • Optimális csoportlétszámok.
 • Egységes versenyszellem kialakulása
 • Jó tantárgyi felszereltség
 • A célokkal, elvárásokkal azonosuló, érdeklődő szülői háttér
 • Érettségi után továbbtanulási, szakmaszerzési lehetőség az iskolaszakképzést folytató tagozatain
 • Kiváló szakmai felkészültséggel rendelkező, a tehetséggondozás területén tapasztalt szaktanárok
 • Színes diákélet
 • Tanórán kívüli lehetőségek (tantárgyi szakkörök, sportkörök, fotószakkör, iskolaújság szerkesztés, énekkar, önképzőkör, stb.)
 • A második idegen nyelvet is emelt óraszámban tanítjuk

Első idegen nyelvként az általános iskolában tanult nyelv (angol, német) nyelv választható. A második idegen nyelvet a 9. osztálytól tanulják a diákok. Választható nyelvek: angol, német, francia.
Az iskolában lehetőség van államilag elismert nyelvvizsga letételére az ECL nyelvvizsgaközpontunkban, illetve Nemzetközi Számítógép-használói Jogosítvány (ECDL) megszerzésére az ECDL vizsgaközpontunkban.

Fontosabb felvételi határidők

Jelentkezési lap központi felvételi vizsgára Excel formátumban

Jelentkezési lap központi felvételi vizsgára PDFformátumban.