1955 A Nagyatádi Gimnázium kihelyezett levelező tagozatos osztályt indít Barcson. Az év végi vizsgát és az érettségit is anyaiskolában kell letenni. Az anyaiskola szerepét később Szigetvár vállalja.
1959-60 Az erdőgazdálkodók részéről szakképzett fizikai munkaerő iránti igény fogalmazódik meg.
1960 Az Országos Erdészeti Felügyelet szakosztályülésén elhatározzák az ifjúsági szakképzést, helyét a középrigóci kastélyban jelölték meg, amelynek felújításáról is döntöttek.
1961 Májusra elkészül a középrigóci kastély átalakítása bentlakásos iskolává.
1961 Szeptember 1-jén megnyitja az első tanévet a Barcsi Gimnázium. Az intézmény vezetője Pandur István, az általános iskola igazgatója.
1961 Szeptember 1-jén 82 fő tanulólétszámmal megindul az erdészeti szakmunkásképzés Középrigócon a Széchényi kastélyban. Igazgatója Ott György erdőmérnök. Az elméleti képzés időtartama 3 hónap.
1963 Elkészül a gimnázium új épülete. Vámos Zoltán igazgatása alatt 6 osztállyal kezdi meg az önálló életét.
1964 Az erdészeti szakmunkás elméleti képzés időtartama 5 hónapra emelkedik, a szakmai gyakorlatot most már csoportosan, vállalati szakoktatók irányításával 2 külső oktatóbázison teljesítik a tanulók.
1965-70 Műhelysorok, szolgálati lakások, új tantermek, új ebédlő, vízház, tanpályák (rutinpálya és szabványos motorfűrészes tanpálya), úszómedence, sportpályák építése Középrigócon.
1969 Szeptember 1-jétől a 2 éves szakmunkás képzés 3 évre emelkedik. A szakmai gyakorlatot ettől kezdődően teljes egészében az iskola végzi Középrigócon.
1970 Egyre nehezebb a gimnáziumi osztályok beiskolázása. Iskolavezetésünk szakközépiskolai osztályok beindítását kezdi el. A nagy átszervezés Bérczi István igazgató nevéhez fűződik: a vízügyi szak beindítását ő tervezte.
1970 Szeptember 1-jén a járművezető képzés beindítása szakmunkás tanulóink részére Középrigócon.
1970-75 Gépparkfejlesztés: IFA tehergépkocsit, 4-5 traktort, GAZ és ZSUK gépkocsikat, személygépkocsit, kérgezőgépet szerez be a szakmunkásképző.
1971 A Pécsi Vízügyi Igazgatóság kivitelezésében július 2-a és augusztus 28-a között rekord idő alatt felépül az iskolához tartozó kollégium. Szeptember 1-én beindul a vízgazdálkodási és vízépítési szak, párhuzamosan az új gimnáziumi osztállyal.
1971 Elkészül a középrigóci iskolához vezető bekötő út.
1972 A vízügyi tagozaton is megkezdődik a levelező oktatás.
1974 Levelező tagozatunkon szakmunkások szakközépiskolája néven három éves, érettségit adó képzés indul a szakmunkás vizsgával rendelkezők számára. Ez az oktatási forma máig is működik.
1975 Augusztus 29-én került sor a Pécsi Vízügyi Igazgatóság által épített új barcsi kollégiumi szárny átadására. Ekkorra már csaknem 6000 kötetes könyvtár, vízügyi oktató- és gyakorlótelep, szaktantermek, szertárak segítik az eredményes oktatást iskolánkban.
1976 A Somogy megyei Tanács Művelődési Osztálya - mint iskolafenntartó intézmény - leállítja a beiskolázást a gimnáziumi osztályba.
1978 A barcsi középiskolával összevonják a Középrigóci Szakmunkásképző Iskolát. Ezzel egyidőben az erdészeti szakmunkásképzés mellett erdészeti szakközépiskolai osztály indul.
1979 Az utolsó gimnáziumi osztály érettségizik. Ezzel az intézményben csak a levelező tagozaton folyik a gimnáziumi oktatás. Iskolánk hivatalos neve ezentúl Erdészeti és Vízgazdálkodási és Vízépítési Szakközépiskola, Erdészeti Szakmunkásképző Iskola és Kollégium. Az intézmény új igazgatója Horváth Ferenc középiskolai tanár.
1980 A levelező tagozatunkon érettségit adó 4 éves erdészeti szakközépiskolai osztály indul.
1985-86 A vízügyi, majd az erdészeti osztályok áttértek az 5 éves technikusi képzésre.
1987 Négyéves időtartammal érettségit adó új szakmunkásosztályok indulnak: erdőgazdasági gépész és vadász-vadtenyésztő szakon. Az oktatás egy képzési szakasz lezárta után megszűnik. A vízügyi tagozaton beindul az angol nyelvből középfokú nyelvvizsgát adó képzés.
1988-89 Az iskola lőtere skeet, trapp és toronykakas pályával bővül.
1989 Megszűnik a 3 éves erdészeti szakmunkás képzés. A Széchényi kastélyból pedig az erdész tanulók kollégiuma lesz.
1990 A barcsi iskolarészben az erdészeti szaktantermek és szertárak felszerelése új, korszerű audiovizuális eszközökkel gyarapszik.
1990 Az erdészeti tagozaton beindul a német nyelvből középfokú nyelvvizsgát adó képzés.
1992 Iskolánk csatlakozik az agrárágazati világbanki képzési modellhez. Keretei között 4+2 éves képzési idejű, mezőgazdasági szakmacsoportos alapozásra épülő erdésztechnikus képzés indul.
1993 Megkezdődik az Erdészeti és Vízügyi Szakközépiskolában a hatosztályos gimnáziumi képzés.
1994 Intézményünk fölveszi a Dráva Völgye Középiskola nevet.
1994-96 Ekkor épül új sportcsarnokunk. Az építés költségeinek fele gazdálkodó szervezetek és magánszemélyek adományaiból kerül ki.
1996 Iskolánk sportcsarnokának avatása.
1996-97 Tanműhelyek felújítása, szakmai gyakorlati tantermek és talajlabor kialakítása Középrigócon.
1998 Intézetünkben külkereskedelmi tagozat indul.
1998-99 A Széchényi-kastély tetőszerkezetének felújítása, a héjazat cseréje.
2000 Erdész szaktanáraink kidolgozzák az NSZI felkérésére az erdésztechnikus szakképesítés modul rendszerű oktatásának tantervi anyagát.
2000 Erdei iskola programot indítunk.
2003 Felsőfokú akkreditált kereskedelmi szakmenedzser képzés indul a külkereskedelmi tagozaton.
2006 Új képzési formaként négyosztályos gimnáziumi képzést indítottunk, dráma, illetve matematika-informatika tagozattal.
2006 Nagyszabású beruházás kezdődik iskolánkban. Közel 1,8 milliárd Ft-os címzett támogatásból megújultak a barcsi és középrigóci oktatási épületek, a mai kor kívánalmainak megfelelően átalakult a kollégium, és felújításra került a szintén kollégiumként funkcionáló középrigóci kastélyépület is. Új tantermek, aula, galériás könyvtár, kiállítóterem és műterem készült, a régi úszómedence mellé sportkomplexum épült.
2007 A 2007 őszén a felújítási munkálatok befejeződtek, melyeknek eredményeképpen iskolánk és kollégiumaink teljesen megújultnak, az iskola egykor széttagolt oktatási egységeit felváltja egy egységes, a mai kor oktatási igényeit minden szempontból kielégítő iskolakomplexum.
2008 A négyosztályos gimnáziumi képzés helyett szakközépiskolai keretek között dráma tagozatos osztály indul.
2008 A Somogy Megyei Közgyűlés 50/2008.(VI. 6.) sz. határozatával döntött arról, hogy 2008. augusztus 4-vel, nyolc szakképző intézmény integrálásával megalapítja a Somogyi Térségi Integrált Szakképző Központ Középiskola, Szakiskola és Kollégium (továbbiakban: Somogyi TISZK) többcélú közös igazgatású közoktatási intézményt. A Dráva Völgye Középiskola a Somogyi TISZK keretei között, annak tagintézményeként, Somogyi TISZK Dráva Völgye Középiskolája néven folytatja működését.
A TISZK-en belül létrejött a Központi Kollégium, barcsi székhellyel.