A technikumi képzések jellemzői

A technikum legfontosabb jellemzője, hogy érettségit és szakmai végzettséget is biztosít. Egyesíti a gimnáziumi képzés és a szakképzés előnyeit, és a középfokú szakmai képzés legmagasabb szintjét jelenti.

A technikum 5 éves. A képzés ideje alatt a diákok párhuzamosan tanulják az általános (közismereti) és a szakmai tantárgyakat.

Közismereti képzés

A kötelező érettségi tantárgyakból - magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika és idegen nyelv - a technikum az általános gimnáziumi képzéssel azonos alapóraszámban készít fel az érettségire, a közismeret többi része (természettudományos tantárgyak, informatika) tartalmában és óraszámában az adott szakma igényeihez igazodik. A technikumban egy idegen nyelv tanulása a kötelező, viszont a közismereti alaptartalmat szakmai idegen nyelv oktatása egészíti ki az egyes szakmák sajátosságainak megfelelően. Az informatika (digitális kultúra) óraszámát minden technikusi képzés esetében a szabad órasáv felhasználásával megemeltük, illetve a szakmai tantárgyak is tartalmaznak az adott szakmák követelményeinek megfelelő informatikai ismereteket.

Szakmai oktatás

Ágazati képzés: A 9-10. évfolyamon a tanulók azzal az ágazattal ismerkednek, amelyhez a későbbi szakmájuk tartozik. Ez azt jelenti, hogy megtanulják az adott ágazathoz tartozó szakmák közös ismereteit. A 10. év ágazati szakmai vizsgával - ágazati alapvizsga - zárul, ez után választhatnak a diákok az ágazathoz tartozó szakmák közül.

Iskolánkban egy-egy ágazathoz egy szakmát kínálunk az alábbiak szerint:

Szakirányú oktatás: A 11-13. év során már a választott szakma ismereteit sajátítják el a tanulók. Az szakmai oktatás jelentős része az iskolában történik, de a duális képzés lehetőségei a valós munkakörnyezet megismerését is biztosítják. Az iskola infrastrukturális és tárgyi, szakmai feltételei magas szinten adottak mindegyik oktatott szakma esetében. A képzés technikusi vizsgával zárul, a diákok sikeres vizsgával technikusi bizonyítványt kapnak.

Érettségi

Megváltozott az érettségi vizsga rendje a technikusi képzésben. A tanulók a 12. év végén legfeljebb három kötelező érettségi tantárgyból (magyar nyelv és irodalom, matematika és történelem) tesznek érettségi vizsgát. Az idegen nyelv tanulása a 13. évfolyamon folytatódik, idegen nyelvből a 13. év végén érettségiznek a tanulók. Az ötödik kötelező érettségi tantárgyat a technikusi vizsga „kiváltja”, amely emelt szintű érettségi vizsgának minősül. Tehát az 5. (13.) év végén egyszerre kapnak érettségi és technikusi bizonyítványt a diákok.

További érettségi tantárgyak a tanulók céljainak és szándékainak megfelelően a jövőben is választhatók. Bármely közismereti tantárgyból - a kötelezőkből és a választottakból is - lehetősége van a diákoknak emelt szinten érettségizni. Az emelt szintű érettségire való felkészítést iskolánk biztosítja.

Mindezek a változások előnyöket jelentenek a technikusi képzésben részt vevő tanulóknak. Egyrészt jobb időbeosztással készülhetnek az érettségi vizsgára, hosszabb ideig, magasabb óraszámban tanulhatnak idegen nyelvet, a (szakirányú) továbbtanuláshoz kötelező emelt szintű érettségit a technikusi vizsgával megszerzik.

Szakmai vizsga

A technikusi vizsgára a 13. év végén kerül sor. A vizsgák részletes leírását és követelményeit az adott szakmához tartozó „Képzési és kimeneti követelmények” határozzák meg.

A technikusi vizsga - a fent említett módon - egyben az ötödik érettségi tantárgyat is jelenti.

Továbbtanulás

A technikum elvégzése után a diákok - érettségi bizonyítvány birtokában - továbbtanulhatnak bármely felsőoktatási intézményben. A technikum elsősorban a szakirányú továbbtanulásra készít fel, és jelentősen segíti a sikeres felvételit azzal is, hogy a technikusi vizsga biztosítja a felvételhez szükséges emelt szintű érettségi vizsgát. De a tanulók nem csak szakirányban, hanem bármely irányban is továbbtanulhatnak.

Duális képzés

A technikumi képzésekben a  11-13. évfolyamon a szakmai oktatás az iskolában, illetve a szakmák sajátosságainak megfelelően külső képzőhelyen is folyhat. A képzőhely a tanulóval munkaszerződést köt, amely a képzés alatt jövedelemhez juttatja a tanulót. Képzéseink sajátosságainak megfelelően a teljes képzés az iskolában történhet, de a tanulók - amennyiben duális képzőhely fogadja őket - duális képzésben is részt vehetnek. A középrigóci  erdészeti oktatási bázisunk akkreditált duális képzőhely.

Egybefüggő nyári gyakorlat

Egyes szakmák esetében a szakirányú oktatás a tanítási évben teljesítendő oktatásból és a tanítási éven kívüli egybefüggő gyakorlatból áll. Iskolánkban az erdésztechnikus, illetve a kozmetikus technikus képzésben tanuló diákok vesznek részt nyári gyakorlaton.

Ösztöndíj

A technikumi képzésekre járó minden tanuló ösztöndíjat kap. Az ösztöndíj az ágazati alapoktatás ideje alatt, a 9-10. évfolyamon egységes, mindenkinek egységesen havi 8.000 Ft. A szakirányú oktatás alatt, a 11-13. évfolyamon a tanulók akkor kapnak ösztöndíjat, ha a képzés az iskolában folyik. A duális képzésben résztvevőkkel a külső gyakorlati hely munkaszerződést köt, ekkor a tanulók munkabért kapnak. A 11-13. évfolyamon az ösztöndíj mértéke már a tanulmányi eredménytől függ, jelenleg a 4,5-ös átlagot elérőknél 59.000 Ft.

Továbbá minden tanuló az első szakma megszerzéséhez kapcsolódóan egyszeri juttatásra jogosult. Jelenleg ennek maximuma (ha a szakmai vizsga átlaga eléri a 4,5-ös átlagot) 302.000 Ft.

 Az iskola befejezése után...

A tanuló az alábbi lehetőségek között választhat

  • A megszerzett technikusi végzettséggel munkába állhat.
  • Az érettségi bizonyítvány birtokában felsőoktatási intézményben továbbtanulhat.
  • További szakmát szerezhet. Érettségire épülő szakma két év alatt megszerezhető. A második szakma megszerzése is ingyenes.