Turisztika-vendéglátás ágazat

(Turisztikai technikus)

"Az óceán veszélyes és az ott dúló vihar rettenetes. De ez az akadály sem elegendő ok a parton maradni."
(Ferdinand Magellán)

A képzést a 2023/24-es tanévre nem hirdetjük meg.

A turisztika képzésünket azoknak a tanulóknak ajánljuk, akik érdeklődnek a hazai és idegen tájak, turisztikai programok, utazások és különböző rendezvények iránt. Akik szeretnek nyelveket tanulni, szeretnének emberekkel foglalkozni, utazásokat, rendezvényeket szervezni.

A képzés adatai

 • Képzési idő: 5 év
 • A megszerezhető szakképesítés: Turisztikai technikus
 • Ágazat: 23. Turizmus-vendéglátás
 • Tanulmányi kód: 0453

A turisztikai technikus tevékenységei:

 • A vállalkozás teljes körű tevékenységét végzi, irányítja, szervezi és ellenőrzi vezetői szinten (utazási irodában, idegenforgalmi hivatalokban, fizető-vendéglátás területén, szabadidőközpontokban).
 • Közreműködik a felsővezetői döntést igénylő üzleti, gazdálkodási, pénzügyi, marketingtervek kidolgozásában.
 • Komplex feladatokat önállóan végrehajt, irányít és ellenőriz.
 • Összeállítja a vállalkozás árualap-kínálatát; reklámozza, kialakítja a cég arculatát.
 • Megszervezi a turisztikai termékek értékesítését, figyelemmel kíséri a gazdasági szempontok érvényesülését.
 • Folyamatos kapcsolatot tart a turisztikai piac szereplőivel, gondoskodik a folyamatos munkamenet biztosításáról.

A szakmai képzés fő területei

 • Turizmus és vendéglátás alapjai
 • Vendéglátás és szálláshely ismeretek
 • Üzleti kommunikáció
 • Marketing alapjai
 • szakmai idegen nyelv gyakorlat
 • Ügyviteli ismeretek
 • Informatika a turizmusban
 • Utazásszervezés
 • Rendezvényszervezés
 • Vállalkozási, gazdasági alapismeretek
 • Turisztikai üzletágak

Az idegen nyelvek oktatása kiemelt része a képzésnek. A diákok szakmai idegen nyelvet is tanulnak az alap nyelvi képzés mellett. Így a tanult idegen nyelv (angol, vagy német) heti óraszáma 7 óra.

Elhelyezkedési lehetőségek

Utazási irodák, önkormányzatok, vendéglátó intézmények, szállodák, konferencia és rendezvényszervező vállalkozások

A szakmához kötődő iskolai szakmai lehetőségek

Tanulmányutak, pályázatok (Erasmus+), szakmai idegen nyelv. Iskolánkban ECL nyelvvizsga felkészítő és vizsgahely működik.

Szakirányú továbbtanulási lehetőségek

Turisztika, idegenforgalom, gazdasági, jogi karok, idegen nyelv

A tanulók érdeklődésüknek és felkészültségüknek megfelelően az érettségi és a szakmai (technikusi) végzettség megszerzése után továbbtanulhatnak a felsőoktatási intézményekben. A szakirányú továbbtanulásnál a technikusi vizsga az adott felsőoktatási intézmény szabályainak megfelelően kredit, illetve tanulmányi idő beszámítást is jelent.

Fontosabb felvételi határidők