Turisztika

"A turizmus a gazdasági fölemelkedés kulcsa."

(Christine Mathieu)

A turisztika képzésünket azoknak a tanulóknak ajánljuk, akik érdeklődnek a hazai és idegen tájak, turisztikai programok, utazások és különböző rendezvények iránt. Akik szeretnek nyelveket tanulni, szeretnének emberekkel foglalkozni, utazásokat, rendezvényeket szervezni.

A képzés adatai

 • Képzési idő: 5 év
 • A megszerezhető szakképesítés: Turisztikai technikus
 • Ágazat: XXVIII. Turisztika
 • Tanulmányi kód: 0455

A turisztikai technikus tevékenységei:

 • A vállalkozás teljes körű tevékenységét végzi, irányítja, szervezi és ellenőrzi vezetői szinten (utazási irodában, idegenforgalmi hivatalokban, fizető-vendéglátás területén, szabadidőközpontokban).
 • Közreműködik a felsővezetői döntést igénylő üzleti, gazdálkodási, pénzügyi, marketingtervek kidolgozásában.
 • Komplex feladatokat önállóan végrehajt, irányít és ellenőriz.
 • Összeállítja a vállalkozás árualap-kínálatát; reklámozza, kialakítja a cég arculatát.
 • Megszervezi a turisztikai termékek értékesítését, figyelemmel kíséri a gazdasági szempontok érvényesülését.
 • Folyamatos kapcsolatot tart a turisztikai piac szereplőivel, gondoskodik a folyamatos munkamenet biztosításáról.

Főbb szakmai tárgyak

 • turizmus alapjai
 • kultúr- és vallástörténet
 • vendéglátás és szálláshely ismeretek
 • üzleti kommunikáció
 • marketing alapjai
 • szakmai idegen nyelv gyakorlat
 • antik örökségünk
 • ügyviteli ismeretek
 • informatika a turizmusban
 • utazásszervezés
 • utazási szolgáltatások értékesítése gyakorlat
 • vállalkozási alapismeretek
 • turisztikai üzletágak gyakorlat

Az idegen nyelvek oktatása kiemelt része a képzésnek. A diákok szakmai idegen nyelvet is tanulnak az alap nyelvi képzés mellett. Így a tanult idegen nyelv (angol, vagy német) heti óraszáma 7 óra.

Elhelyezkedési lehetőségek

Utazási irodák, önkormányzatok, vendéglátó intézmények, szállodák, konferencia és rendezvényszervező vállalkozások

A szakmához kötődő iskolai szakmai lehetőségek

ECDL (Nemzetközi Számítógép-felhasználói Jogosítvány) felkészülés és vizsga, tanulmányutak, pályázatok, szakmai idegen nyelv. Iskolánkban ECL nyelvvizsga felkészítő is vizsgahely működik.

Szakirányú továbbtanulási lehetőségek

Turisztika, idegenforgalom, gazdasági, jogi karok, idegen nyelv

A tanulók érdeklődésüknek és felkészültségüknek megfelelően az érettségi és a szakmai (technikusi) végzettség megszerzése után továbbtanulhatnak a felsőoktatási intézményekben. A szakirányú továbbtanulásnál a technikusi vizsga az adott felsőoktatási intézmény szabályainak megfelelően kredit, illetve tanulmányi idő beszámítást is jelent.

A szakgimnáziumi oktatás általános jellemzői

Fontosabb felvételi határidők