Ösztöndíj a technikumi képzésben

Minden szakképzésben tanuló diák tanulmányai teljes ideje alatt ösztöndíjat kap. Ha a tanuló (a 11. évtől) duális képzében vesz részt, az ösztöndíj helyett munkaszerződése alapján munkabérre jogosult.

Az első szakma megszerzését követően egyszeri pályakezdési juttatást kapnak a tanulók, amelynek mértéke a szakmai vizsga eredményétől függ.

Az ösztöndíj, egyszeri pályakezdési juttatás és támogatás alapja az adott tanévben a szakirányú oktatás központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott önköltségének egyhavi összege

Ennek alapján az ösztöndíj mértéke technikumban a 2022/23-as tanévben: (Az összeg a következő tanévben az ösztöndíj alapjának megfelelően növekedni fog.)

Az ágazati alapoktatásban (9-10. évfolyam) az ösztöndíj alapjának 5%-a: 8.000 Ft./hó

Ezt követően (11-13. évfolyam), amennyiben nem duális képzésben vesz részt a tanuló, (tehát nem cégnél van foglalkoztatva munkaszerződéssel, hanem az iskolában folyik a szakképzés), az előző tanév végi tanulmányi átlaga alapján az alábbi ösztöndíjban részesül:

 • 2,00-2,99 között az ösztöndíj alapjának 5%-a, 8.000 Ft/hó
 • 3,00-3,99 között az ösztöndíj alapjának 15%-a, 25.000 Ft/hó
 • 4,00-4,49 között az ösztöndíj alapjának 25%-a, 42.000 Ft/hó
 • 4,50 felett az ösztöndíj alapjának 35%-a, 59.000 Ft/hó

A tanuló nem részesülhet ösztöndíjban

 • ha évfolyamismétlő,
 • az adott tanév hátralévő részében, ha az igazolatlan hiányzása elérte a 6 órát.

Egyszeri pályakezdési juttatás

Az első szakma megszerzését követően egyszeri pályakezdési juttatást kapnak a tanulók. Alapját a tanév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér egyhavi összege, mértéke a szakmai vizsga eredményétől függ. (Az összeg a következő tanévben legkisebb munkabérnek megfelelően növekedni fog.)

 • 2,00-2,99 között az alap 80%-a, 133.000 Ft
 • 3,00-3,99 között az alapj 110%-a, 184.000 Ft
 • 4,00-4,49 között az alap 145%-a, 243.000 Ft
 • 4,50 felett az alap 180%-a, 302.000 Ft

További támogatás

Rászorultság alapján további támogatás igényelhető, ha

 • a pályázat benyújtásakor vagy az azt megelőző öt évben hátrányos helyzetűnek minősül,
 • vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, és
 • a pályázat benyújtását megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 3,50 fölött van.

A támogatás alapja szintén a szakirányú oktatás központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott önköltségének egyhavi összege (ez 2022. január 1-én 100.000 Ft), mértéke a megelőző tanév év végi tanulmányi eredménye.

Megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 3,50-3,99 között van – 16 %, 16.000 Ft / hó

Megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 4-4,49 között van – 25 %, 25.000 Ft / hó

Megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 4,49 fölött van – 34 %, 34.000 Ft / hó

A pályázati kiírást a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal a szakképzési tájékoztatási és információs központ keretében működtetett honlapon teszi közzé. A támogatásról a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal dönt.