ecl logo

Iskolánk az akreditált ECL nemzetközi nyelvvizsgarendszer hivatalos felkészítő és vizsgahelye német és angol nyelvekből.

A nyelvvizsga egynyelvű, a diplomához elfogadott, többletpontot jelent a felvételi vizsgán , nyelvpótlékra jogosít. Lehetőség van teljes vizsga, külön írásbeli, és külön szóbeli vizsga letételére. A nyelvvizsga során négy készséget (olvasás és írás - írásbeli vizsga részei, beszéd és szövegértés - szóbeli vizsga részei) mérünk. Nincs nyelvtani teszt és fordítási feladat.

Kedvező változás 2016 decembertől az ECL nyelvvizsgán!

A vizsgázók számára kedvezően megváltozik az eredményszámítás módja az ECL nyelvvizsgán. Komplex vizsga esetén már nem kell az írásbeli és a szóbeli vizsgarészen is külön-külön elérni a 60%-ot, elég ha a teljes vizsga, azaz a 4 mért készség összeredménye 60%. Így kompenzálni lehet az egyik készségből nyújtott esetleg gyengébb teljesítményt egy vagy több másik készségből elért jobb eredménnyel.

Például:

40% írásbeli vizsga átlag + 80% szóbeli vizsga átlaga = Sikeres komplex vizsga!

vagy

45% bármelyik készség + 60% bármelyik készség + 60% bármelyik készség + 75% bármelyik készség = 60% = Sikeres komplex vizsga!

A változás kizárólag a 2016. decemberi időszaktól kezdődően érvényes, visszamenőleges hatálya nincs. Az újfajta eredményszámítás csak az egy vizsgaidőszakon belül letett komplex vizsgára vonatkozik, külön vizsgaidőszakban letett írásbeli és szóbeli vizsgarészek nem kompenzálhatják egymást.

Szótárhasználat engedélyezése

Az ECL írásbeli kommunikációs feladatainak megoldásához a vizsgázók minden vizsgaszinten használhatnak könyvesbolti forgalomban beszerezhető egynyelvű és kétnyelvű nyomtatott szótárt. Egyéb segédeszközök és anyagok (pl. kézzel írott jegyzetek, szótárak) használata tilos!

Aktuális nyelvvizsgadíjak

vizsgatípus vizsgadíj pécsi vizsgaközpontnak fizetendő iskolánknak fizetendő
B1 szinten komplex vizsga 35 000 Ft 24 500 Ft  10 500 Ft
B2 szinten komplex vizsga 40 000 Ft 28 000 Ft 12 000 Ft
C1 szinten komplex vizsga 45 000 Ft 31 500 Ft 13 500 Ft
       
B1 szinten részvizsga (csak írásbeli vagy csak szóbeli) 20 000 Ft 14 000 Ft 6 000 Ft
B2, szinten részvizsga (csak szóbeli vagy csak írásbeli) 23 000 Ft 16 100 Ft 6 900 Ft
C1 szinten részvizsga (csak szóbeli vagy csak írásbeli) 26 000 Ft 18 200 Ft 7 800 Ft

Az ECL nyelvvizsgarendszer témakörei

A témakörök listája a www.ecl.hu oldalon a AZ ECL nyelvvizsga /Témakörök menüpont alatt érhető el. (vagy ide kattintva)

Jelentkezés

A vizsgára jelentkezés online történik. A jelentkezési felület elérhető az EL nyelvvizsga oldalán (www.ecl.hu) illetve az alábbi linkre kattintva: https://ecl.nyelvvizsgajelentkezes.hu/

Csak valódi e-mail címet adjon meg, mert e-mail-ben kap értesítőt a vizsgáról és kérjük ne adjon meg citromail, vipmail és indamail-es e-mail címet, mert nem működik megbízhatóan.

A vizsga eredménye a www.ecl.hu honlapon található meg, a vizsgahely erről külön értesítést nem ad.

Vizsgadíj befizetés

A vizsgadíjat két részletben kell befizetni. Az egyik részt a pécsi nyelvvizsga központnak, míg a másik részt iskolánknak kell befizetni.

Számlaigény esetén az on-line regisztrációkor meg kell adni a számlázási adatokat, valamint az átutalás közleményében fel kell tüntetni a vizsgázói azonosítót és a vizsgázó nevét (az összeg(ek) befizetéséhez szükséges pontos banki adatok a regisztrációkor létrejövő Vizsgázói oldalon találhatóak)

A jelentkezéssel elfogadásra kerül, hogy a fentiek hiányában számla kiállítására nincs mód. Ennek elmulasztása esetén – utólag – névre szóló befizetési igazolást áll módunkban kiadni.

A pécsi nyelvvizsga központnak való fizetés utalással történik a Pécsi Tudományegyetem részére.Az utaláshoz szükséges adatokat a vizsgázó a jelentkezés lap felületén történő regisztráció után emailben kapja meg.
Az iskolánknak való fizetés átutalással történik  a Kaposvári Szakképzési Centrum 10039007-00335584-0000000 számlaszámára. A megjegyzés rovatban feltétlenül tüntessék fel a következőket
 • "ECL nyelvvizsgadíj"
 • a vizsgázó nevét
 • "151110"

Pótjelentkezés

Az ECL vizsgarendszerben lehetőség van pótjelentkezésre is.

A jelentkezési határidő elmulasztása esetén, 6 000 Ft-os eljárási díj ellenében lehet utólagosan leadni jelentkezést. (Az aktuális időpontok a www.ecl.hu oldalon megtekinthetők)

A vizsga részei

Szóbeli vizsga

Beszédkészség (kb. 20 perc)

A jelöltek kettesével (páratlan számú vizsgázó esetén hármasával) vizsgáznak. Az irányított beszélgetés és a hozzá társított önálló témakifejtés feladatának számát a vizsgázók egyike húzza.

Bemutatkozás – nem kerül értékelésre

1. Irányított beszélgetés

§  A vizsgázó által húzott számhoz tartozó téma alapján a vizsgáztató kezdeményezi a beszélgetést, és a vizsgázókhoz intézett kérdésekkel segíti a két vizsgázó közötti beszélgetést.

§  A vizsgarész célja, hogy a két vizsgázó között beszélgetés alakuljon ki az adott témáról. Fontos, hogy a vizsgázók tudjanak kérdéseket feltenni egymásnak, képesek legyenek reagálni a vizsgázótárs által elmondottakra, merjenek kommentálni, ellentmondani, ha véleményük eltér társuk véleményétől.

Önálló témakifejtés képmontázs alapján

§  Az egyes témák kifejtéséhez 4-5 képből álló képmontázs áll rendelkezésre. Szükség esetén a vizsgáztató kérdésekkel segíti a vizsgázókat.

§  A vizsgarész célja, hogy a vizsgázók önállóan, logikusan felépített gondolatmenet alapján, minél kisebb vizsgáztatói segítséggel tudják kifejteni gondolataikat.

§  A vizsgarésznek nem az a célja, hogy a vizsgázó a képmontázs egyes képeit részletesen leírja. Ehelyett arra kell törekedni, hogy a képmontázs által sugallt témáról beszéljen a vizsgázó.

Az értékelő és a vizsgáztató külön-külön értékeli a vizsgázók teljesítményét.

A szóbeli kommunikáció értékelésének szempontjai és az elérhető pontszámok:

Nyelvhelyesség (alak- és mondattan) 0-5 pont
Szóbeliség (kiejtés és intonáció, a beszéd folyamatossága) 0-5 pont
Szókincs (terjedelme és használatának változatossága) 0-5 pont
Stílus (a beszédhelyzethez igazodó nyelvhasználat) 0-5 pont
Kommunikatív hatékonyság (a helyzetnek megfelelő feladatmegoldás) 0-5 pont

2. Beszédértés

(ld. tesztminták - http://ecl.hu/felkeszulest-segito-anyagok-tesztmintak/)

A vizsgázónak felvételről elhangzó 2 szöveg kétszeri meghallgatása alapján a kapott feladatlapok helyes kitöltésével kell igazolnia, hogy képes megérteni a vizsgaszint követelményeinek megfelelő nehézségű beszélt nyelvi szövegeket.

Írásbeli vizsga

1. Íráskészség

(ld. tesztminták - http://ecl.hu/felkeszulest-segito-anyagok-tesztmintak/)

A jelöltnek két (megadott szószámú) fogalmazást kell irányítási szempontok szerint írnia. Könyvesbolti forgalomban beszerezhető egynyelvű és kétnyelvű nyomtatott szótárt használható!

Az értékelés szempontjai, ill. az elérhető pontszámok:

Nyelvhelyesség (alak- és mondattan) 0-5 pont
Írásbeliség (szövegtagolás és helyesírás) 0-5 pont
Szókincs (terjedelme és változatossága) 0-5 pont
Stílus (a fogalmazás műfajához és témájához igazodó nyelvhasználat) 0-5 pont
Kommunikatív hatékonyság (a helyzetnek megfelelő feladatmegoldás) 0-5 pont

 

Íráskészség feladatok szószáma

2019. októberétől az ECL íeáakéazség feladatainak szószámai megváltoztak és tovább egyszerűsödtek a feladatok utasításaiban szereplő irányítási szempontok.

   1. feladat 2. feladat Íráskészség vizsgarész időtartama 
 B1 szint  100 szó  100 szó  40 perc
 B2 szint  150 szó  150 szó  60 perc
 C1 szint  200 szó  200 szó  75 perc

 

2. Olvasáskészség

(ld. tesztminták - http://ecl.hu/felkeszulest-segito-anyagok-tesztmintak/)

A vizsgázónak két (különféle típusú) szövegértési feladat helyes megoldásával kell igazolnia, hogy szótár nélkül képes a vizsgaszint követelményeinek megfelelő nehézségű általános szöveg tartalmát megérteni.

Témakörök

Szintkövetelmények

Sikertelen vizsga esetén a készségek párosával ismételhetők, tehát vagy az egész írásbeli vizsgát, vagy az egész szóbeli vizsgát lehet megismételni.

ECL nyelvvizsgák időpontjai

Az alábbi időpontok az írásban mért készségekre (olvasott szövegértés, írásbeli kommunikáció, hallott szövegértés) vonatkoznak, a szóbeli kommunikáció vizsga napja ettől eltérhet.

Iskolánkban csak angol és német nyelvekből lehet nyelvvizsgát tenni.

2023 - február

 • február 3. – B1, C1 szint
 • február 4. – B2 szint

Jelentkezési határidő: január 9.

2023 - szeptember

 • szeptember 29. – B1, C1 szint
 • szeptember 30. – B2 szint

Jelentkezési határidő: augusztus 31.

2023 - április

 • március 31. – B1, C1 szint
 • április 1. – B2 szint

Jelentkezési határidő: március 2.

2023 - november

 • november 24. – B1, C1 szint
 • november 25. – B2 szint

Jelentkezési határidő: november 2.

2023 - június

 • június 9. – B1, C1 szint
 • június 10. – B2 szint

Jelentkezési határidő: május 11.

 

ECL vizsgára készülőknek

Nyelvvizsgával kapcsolatos egyéb felkészítő anyagok megtalálhatóak az ecl.hu honlapon

Nyelvvizsgahely információ: Pápai-Horváth Katalin

 • telefon: 82/565-601
 • e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 • A vizsgával kapcsolatos egyéb információk - ecl.hu

Hasznos információk

Fogyatékkal élő vizsgázók vizsgáztatása

Hibás bizonyítvány cseréje vagy javítása

Megsemmisült vagy elveszett bizonyítvány pótlása

Hasznos linkek

Halasztás: https://ecl.hu/halasztas-2/

Vizsgaszabályzat: https://ecl.hu/wp-content/uploads/ECL_vizsgaszabalyzat_latest.pdf

Felülvizsgálati kérelem: https://ecl.hu/felulvizsgalat/

Vizsgadolgozat megtekintése: https://ecl.hu/megtekintes/