ecl logo

Iskolánk az akreditált ECL nemzetközi nyelvvizsgarendszer hivatalos felkészítő és vizsgahelye német és angol nyelvekből.

A nyelvvizsga egynyelvű, a diplomához elfogadott, többletpontot jelent a felvételi vizsgán , nyelvpótlékra jogosít. Lehetőség van teljes vizsga, külön írásbeli, és külön szóbeli vizsga letételére. A nyelvvizsga során négy készséget (olvasás és írás - írásbeli vizsga részei, beszéd és szövegértés - szóbeli vizsga részei) mérünk. Nincs nyelvtani teszt és fordítási feladat.

Kedvező változás 2016 decembertől az ECL nyelvvizsgán!

A vizsgázók számára kedvezően megváltozik az eredményszámítás módja az ECL nyelvvizsgán. Komplex vizsga esetén már nem kell az írásbeli és a szóbeli vizsgarészen is külön-külön elérni a 60%-ot, elég ha a teljes vizsga, azaz a 4 mért készség összeredménye 60%. Így kompenzálni lehet az egyik készségből nyújtott esetleg gyengébb teljesítményt egy vagy több másik készségből elért jobb eredménnyel.

Például:

40% írásbeli vizsga átlag + 80% szóbeli vizsga átlaga = Sikeres komplex vizsga!

vagy

45% bármelyik készség + 60% bármelyik készség + 60% bármelyik készség + 75% bármelyik készség = 60% = Sikeres komplex vizsga!

A változás kizárólag a 2016. decemberi időszaktól kezdődően érvényes, visszamenőleges hatálya nincs. Az újfajta eredményszámítás csak az egy vizsgaidőszakon belül letett komplex vizsgára vonatkozik, külön vizsgaidőszakban letett írásbeli és szóbeli vizsgarészek nem kompenzálhatják egymást.

Szótárhasználat engedélyezése

Az ECL írásbeli kommunikációs feladatainak megoldásához a vizsgázók minden vizsgaszinten használhatnak könyvesbolti forgalomban beszerezhető egynyelvű és kétnyelvű nyomtatott szótárt. Egyéb segédeszközök és anyagok (pl. kézzel írott jegyzetek, szótárak) használata tilos!

Vizsgadíj befizetés

A vizsgadíjat két részletben kell befizetni. Az egyik részt a pécsi nyelvvizsga központnak, míg a másik részt iskolánknak kell befizetni.

Számlaigény esetén az on-line regisztrációkor meg kell adni a számlázási adatokat, valamint az átutalás közleményében fel kell tüntetni a vizsgázói azonosítót és a vizsgázó nevét (az összeg(ek) befizetéséhez szükséges pontos banki adatok a regisztrációkor létrejövő Vizsgázói oldalon találhatóak). A papír alapú jelentkezési lap kitöltésekor szintén meg kell adni a számlázási adatokat, és amennyiben rendelkezésre áll a vizsgázói azonosító, azt is fel kell tüntetni a befizetési csekk közlemény rovatában.

A jelentkezéssel elfogadásra kerül, hogy a fentiek hiányában számla kiállítására nincs mód. Ennek elmulasztása esetén – utólag – névre szóló befizetési igazolást áll módunkban kiadni.

A pécsi nyelvvizsga központnak való fizetés történhet
 • csekken (iskolánkban beszerezhető)
 • utalással a Pécsi Tudományegyetem 10024003-00282716-00000000 számlaszámára.
  Utalás esetén:
  • a megjegyzéshez: "ECL nyelvvizsgadíj 150057" kell írni
  • az utalásról kapott igazolást be kell küldeni az iskolába.
Az iskolának való fizetés történhet
 • készpénzben az iskola pénztárába
 • utalással a Kaposvári Szakképzési Centrum 10039007-00335584-0000000 számlaszámára
  Utalás esetén a megjegyzés rovatban feltétlenül tüntessék fel a következőket
  • "ECL nyelvvizsgadíj"
  • a vizsgázó nevét
  • "151110"

Aktuális nyelvvizsgadíjak

vizsgatípus vizsgadíj pécsi vizsgaközpontnak fizetendő iskolánknak fizetendő
A2 szinten komplex vizsga 22 000 Ft 15 500 Ft   6 500 Ft
B1 szinten komplex vizsga 30 000 Ft 21 000 Ft   9 000 Ft
B2 szinten komplex vizsga 33 000 Ft 22 500 Ft 10 500 Ft
C1 szinten komplex vizsga 35 000 Ft 23 500 Ft 11 500 Ft
       
A2 szinten részvizsga (csak írásbeli vagy csak szóbeli)
13 000 Ft 9 000 Ft 4 000 Ft
B1 szinten részvizsga (csak írásbeli vagy csak szóbeli) 18 000 Ft 13 000 Ft 5 000 Ft
B2, szinten részvizsga (csak szóbeli vagy csak írásbeli) 20 000 Ft 14 000 Ft 6 000 Ft
C1 szinten részvizsga (csak szóbeli vagy csak írásbeli) 21 000 Ft 14 500 Ft 6 500 Ft

Vizsgaszint elnevezések

A szintharmonizációs folyamat lezárásaként az ECL vizsgarendszer áttér a vizsgaszintek KER szerinti elnevezésére. A 2007 decemberi vizsgaidőszakkal kezdődően a teszteken és a nemzetközi bizonyítványon már az új szintmegjelölés szerepel az alábbiak szerint:

korábbi "A" szint(kezdő) = új, KER szerinti A2
korábbi "B" szint(akkreditált alapfok) = új, KER szerinti B1
korábbi "C" szint(akkreditált középfok) = új, KER szerinti B2
korábbi "D" szint(akkreditált felsőfok) = új, KER szerinti C1

Az ECL nyelvvizsgarendszer témakörei

A témakörök listája a www.ecl.hu oldalon a AZ ECL nyelvvizsga /Témakörök menüpont alatt érhető el. (vagy ide kattintva)

Jelentkezés

Csak valódi e-mail címet adjon meg, mert e-mail-ben kap értesítőt a vizsgáról és kérjük ne adjon meg citromail, vipmail és indamail-es e-mail címet, mert nem működik megbízhatóan.

Vizsgadíj átutalása esetén, kérjük a megjegyzés rovatban feltüntetni a következőket: ECL vizsgadíj, vizsgázó neve és telefon száma.

A vizsga eredménye a www.ecl.hu honlapon található meg, a vizsgahely erről külön értesítést nem ad.

Pótjelentkezés

Az ECL vizsgarendszerben lehetőség van pótjelentkezésre is.

A jelentkezési határidő elmulasztása esetén, 3000 Ft-os eljárási díj ellenében lehet utólagosan leadni jelentkezési lapot a választott vizsgahelyen. (Az aktuális időpontok az ecl.hu honlapon megtekinthetők). Online regisztrációra a jelentkezési határidő lejárta után  már nincs lehetőség.

Szóbeli vizsga

Beszédkészség (kb. 20 perc)

A jelöltek kettesével (páratlan számú vizsgázó esetén hármasával) vizsgáznak. Az irányított beszélgetés és a hozzá társított önálló témakifejtés feladatának számát a vizsgázók egyike húzza.

Bemutatkozás – nem kerül értékelésre

1. Irányított beszélgetés

§  A vizsgázó által húzott számhoz tartozó téma alapján a vizsgáztató kezdeményezi a beszélgetést, és a vizsgázókhoz intézett kérdésekkel segíti a két vizsgázó közötti beszélgetést.

§  A vizsgarész célja, hogy a két vizsgázó között beszélgetés alakuljon ki az adott témáról. Fontos, hogy a vizsgázók tudjanak kérdéseket feltenni egymásnak, képesek legyenek reagálni a vizsgázótárs által elmondottakra, merjenek kommentálni, ellentmondani, ha véleményük eltér társuk véleményétől.

Önálló témakifejtés képmontázs alapján

§  Az egyes témák kifejtéséhez 4-5 képből álló képmontázs áll rendelkezésre. Szükség esetén a vizsgáztató kérdésekkel segíti a vizsgázókat.

§  A vizsgarész célja, hogy a vizsgázók önállóan, logikusan felépített gondolatmenet alapján, minél kisebb vizsgáztatói segítséggel tudják kifejteni gondolataikat.

§  A vizsgarésznek nem az a célja, hogy a vizsgázó a képmontázs egyes képeit részletesen leírja. Ehelyett arra kell törekedni, hogy a képmontázs által sugallt témáról beszéljen a vizsgázó.

Az értékelő és a vizsgáztató külön-külön értékeli a vizsgázók teljesítményét.

A szóbeli kommunikáció értékelésének szempontjai és az elérhető pontszámok:

Nyelvhelyesség (alak- és mondattan) 0-5 pont
Szóbeliség (kiejtés és intonáció, a beszéd folyamatossága) 0-5 pont
Szókincs (terjedelme és használatának változatossága) 0-5 pont
Stílus (a beszédhelyzethez igazodó nyelvhasználat) 0-5 pont
Kommunikatív hatékonyság (a helyzetnek megfelelő feladatmegoldás) 0-5 pont

2. Beszédértés

(ld. tesztminták - http://ecl.hu/felkeszulest-segito-anyagok-tesztmintak/)

A vizsgázónak felvételről elhangzó 2 szöveg kétszeri meghallgatása alapján a kapott feladatlapok helyes kitöltésével kell igazolnia, hogy képes megérteni a vizsgaszint követelményeinek megfelelő nehézségű beszélt nyelvi szövegeket.

Írásbeli vizsga

1. Íráskészség

(ld. tesztminták - http://ecl.hu/felkeszulest-segito-anyagok-tesztmintak/)

A jelöltnek két (megadott szószámú) fogalmazást kell irányítási szempontok szerint írnia. Könyvesbolti forgalomban beszerezhető egynyelvű és kétnyelvű nyomtatott szótárt használható!

Az értékelés szempontjai, ill. az elérhető pontszámok:

Nyelvhelyesség (alak- és mondattan) 0-5 pont
Írásbeliség (szövegtagolás és helyesírás) 0-5 pont
Szókincs (terjedelme és változatossága) 0-5 pont
Stílus (a fogalmazás műfajához és témájához igazodó nyelvhasználat) 0-5 pont
Kommunikatív hatékonyság (a helyzetnek megfelelő feladatmegoldás) 0-5 pont

 

Íráskészség feladatok szószáma

2019. októberétől az ECL íeáakéazség feladatainak szószámai megváltoztak és tovább egyszerűsödtek a feladatok utasításaiban szereplő irányítási szempontok.

   1. feladat 2. feladat Íráskészség vizsgarész időtartama 
A2 szint 50 szó  50 szó   35 perc
 B1 szint  100 szó  100 szó  40 perc
 B2 szint  150 szó  150 szó  60 perc
 C1 szint  200 szó  200 szó  75 perc

 

2. Olvasáskészség

(ld. tesztminták - http://ecl.hu/felkeszulest-segito-anyagok-tesztmintak/)

A vizsgázónak két (különféle típusú) szövegértési feladat helyes megoldásával kell igazolnia, hogy szótár nélkül képes a vizsgaszint követelményeinek megfelelő nehézségű általános szöveg tartalmát megérteni.

Témakörök

Szintkövetelmények

Megfelelt szint: az írásbeli és szóbeli vizsga két-két készségének átlagszázaléka legalább 60 % és egyik készség sem kevesebb, mint 40 %.

Sikertelen vizsga esetén a készségek párosával ismételhetők, tehát vagy az egész írásbeli vizsgát, vagy az egész szóbeli vizsgát lehet megismételni.

ECL nyelvvizsgák időpontjai

Az alábbi időpontok az írásban mért készségekre (olvasott szövegértés, írásbeli kommunikáció, hallott szövegértés) vonatkoznak, a szóbeli kommunikáció vizsga napja ettől eltérhet.

Iskolánkban csak angol és német nyelvekből lehet nyelvvizsgát tenni.

2021 - februárr

 • február 5. – B1, B2 (szóbeli), C1 szint
 • február 6. – B2 (írásbeli) szint

Jelentkezési határidő: január 11.

2021 - október

 • október 1. – B1, B2 (szóbeli), C1 szint
 • október 2. – B2 (írásbeli) szint

Jelentkezési határidő: szeptember 2.

2021 - április

 • április 9. – B1, B2 (szóbeli), C1 szint
 • április 10. – B2 (írásbeli) szint

Jelentkezési határidő: március 11.

2021 - december

 • december 3. – B1, B2 (szóbeli), C1 szint
 • december 4. – B2 (írásbeli) szint

Jelentkezési határidő: november 4.

2021 - június

 • június 11. – B1, B2 (szóbeli), C1 szint
 • június 12. – B2  (írásbeli) szint

Jelentkezési határidő: május 13.

 

ECL vizsgára készülőknek

Vásárold meg a mintateszteket, segédanyagokat, melyek segítségével betekintést nyerhetsz a vizsga menetébe, a feladattípusokba, az értékelési szempontokba. Hidd el, megéri!

A-B szint - akkreditált alapfok (egy füzetben): 1.000 Ft
C szint - akkreditált középfok: 1.000 Ft
D szint - akkreditált felsőfok: 1.000 Ft
Postaköltség - 600 Ft

Nyelvvizsgával kapcsolatos egyéb felkészítő anyagok megrendelhetőek az ecl.hu honlapon

Információ: Pápai-Horváth Katalin

 • telefon: 82/565-601
 • e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 • A vizsgával kapcsolatos egyéb információk - ecl.hu

Újdonságok

ECL-elearning projekt

A SZABÓ Nyelviskola és Fordítóiroda Kft. által üzemeltetett www.eclelearning.com portál olyan felhasználói szolgáltatást nyújt, amelynek során lehetőség nyílik a Felhasználó számára, hogy a nyelvi készségekhez fűzött részletes leírás figyelembevételével, szóbeli és írásbeli nyelvismereteit a feltalálható feladatok közül választva fejlessze, a szolgáltató által meghatározott elvek, módszerek szerint. További információk: www.eclelarning.com

Hasznos információk

Fogyatékkal élő vizsgázók vizsgáztatása

Hibás bizonyítvány cseréje vagy javítása

Megsemmisült vagy elveszett bizonyítvány pótlása

Letölthető nyomtatványok

ECL nyelvvizsga - jelentkezési lap

ECL nyelvvizsga - halasztási kérelem.pdf

ECL nyelvvizsga - vizsgaszabályzat.pdf

ECL felülvizsgálati / újraértékelési kérelem

ECL vizsgadolgozat megtekintési kérelem

ECL nyelvvizsga - egyedi eljásási kérelem